Tez çalışmalarım için ikinci danışman olması gerekmektedir. İkinci danışman atanması için ne yapılması gerekiyor?


Danışman önerisi ve anabilim dalı kurul kararı Enstitüye gönderildiğinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir.