Tarihçe

TARİHÇE

 

         Çukurova Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmadan önce sağlık alanındaki Lisansüstü eğitim, ilk önce Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Çukurova Tıp Fakültesinde başlamış, 22 Kasım 1973 tarihinde Çukurova Üniversitesinin kuruluşundan sonra, 3 Temmuz 1976 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yönetmeliği”ne göre devam etmiştir.

         Sağlık alanında, Tıpta Uzmanlık dışındaki Lisansüstü eğitim ve öğretim, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun getirmiş olduğu yeni esaslarla Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakılmıştır. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün resmiyet kazanmasından sonra müdür olarak Doç.Dr. Tevfik Akoğlu (1982-84) , Prof. T. Güneş Yüreğir (1984-97) , Prof.Dr. Kadri Özcan (1997-2000) , Prof.Dr. Sait Polat (2000-2006), Prof.Dr. Halil Kasap (2006-2012), Prof.Dr. Şeref Erdoğan (2012-2015) görev yapmışlardır. Şubat 2015’de Enstitü Müdürlüğü görevine Prof.Dr. Behice Durgun atanmıştır. Enstitü ilk kuruluşunda, 6 Ekim 1982 tarihinde çıkarılan ve 17830 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği ile sadece Tıp Fakültesine Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermiştir. Daha sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun 4.7.1988 ve Diş Hekimliği Fakültesinin 19.12.1996 ve Adana Sağlık Hemşirelik Yüksekokulunun 4.5.1999 tarihinde katılması ve 25.03.2011 Tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı Sağlık Fiziği Programı ile dört öğretim kurumuna Lisansüstü eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Enstitümüzün 28 Anabilim Dalı ve 35 Programı bulunmaktadır, 174 yüksek Lisans 180 Doktora Öğrencisi 2 doktora ingilizce öğrencisi ve 11 Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi olmak üzere toplam 367 öğrencisi vardır. 2021-2022 öğretim güz yarıyılında Enstitümüz için 130 yüksek Lisans 53 Doktora olmak üzere toplam 193 öğrenci kontanjanı belirlenmiştir. Kontanjanlarla öğrenci sayımız   560' ye ulaşacaktır. 2021-2022 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Enstitümüz için 197 Tezli Yüksek Lisans, 2 Tezli İngilizce Yüksek Lisans, 16 Tezsiz Yüksek Lisans, 200 Doktora, 10 Doktora İngilizce, 11 100/2000 YÖK Doktora Burslu Öğrencisi olmak üzere Toplam 425 öğrencimiz bulunmaktadır.