Tarihçe

         Çukurova Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmadan önce sağlık alanındaki Lisansüstü eğitim, ilk kez Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Çukurova Tıp Fakültesinde başlamış, 22 Kasım 1973 tarihinde Çukurova Üniversitesinin kuruluşundan sonra, 3 Temmuz 1976 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yönetmeliği”ne göre devam etmiştir.

         Sağlık alanında, Tıpta Uzmanlık dışındaki Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun getirmiş olduğu yeni esaslarla Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakılmıştır. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün resmiyet kazanmasından sonra müdür olarak sırasıyla Doç.Dr. Tevfik AKOĞLU (1982-1984) , Prof. T. Güneş YÜREĞİR (1984-1997) , Prof.Dr. Kadri ÖZCAN (1997-2000) , Prof.Dr. Sait POLAT (2000-2006), Prof.Dr. Halil KASAP (2006-2012), Prof.Dr. Şeref ERDOĞAN (2012-2015) görev yapmışlardır. Şubat 2015’de Enstitü Müdürlüğü görevine Prof.Dr. Behice DURGUN atanmıştır. Enstitü ilk kuruluşunda, 6 Ekim 1982 tarihinde çıkarılan ve 17830 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği ile sadece Tıp Fakültesine Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermiştir. Daha sonra 4.7.1988 tarihinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (şimdi Spor Bilimleri Fakültesi), 19.12.1996 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesinin, 4.5.1999 tarihinde Adana Sağlık Hemşirelik Yüksekokulunun (şimdi Sağlık Bilimleri Fakültesi), 25.09.2020 tarihinde Ceyhan Veterinerlik Fakültesinin ve 26.11.2021 tarihinde Eczacılık Fakültesinin katılması ile altı öğretim kurumuna lisansüstü eğitim ve öğretim vermeye devam etmektedir.  

Enstitümüzdeki dinamik yapı nedeniyle 2011-2022 tarihleri arasında; Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Spor Bilimleri Doktora Programı, Hemşirelik Anabilim Dalında Hemşirelik Doktora Programı ile Cerrahi Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programları, Ebelik Anabilim Dalında Ebelik Doktora Programı, Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalında Veterinerlik Patolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı, Eczacılık Meslek Bilimleri Anabilim Dalında  Eczacılık Farmakolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı açılmış ve Halk Sağlığı Anabilim Dalında Halk Sağlığı Doktora Programı tekrar aktif hale getirilmiştir. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı interdisipliner dallar olan Medikal Fizik Anabilim Dalı 25.03.2011 tarihinde ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı 06.02.2020 tarihinde kurulmuştur. Translasyonel Tıp Anabilim Dalında Türkçe ve İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları ile İngilizce Doktora Programı bulunmaktadır. Translasyonel Tıp  Araştırma Üniversitelerinde  Eşleştirme Alanı olarak seçilmiştir.

Enstitümüzün 28 Anabilim Dalı ve 35 Programı bulunmaktadır.  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Enstitümüz için 175 Tezli Yüksek Lisans, 2 Tezli İngilizce Yüksek Lisans, 7 Tezsiz Yüksek Lisans, 173 Doktora, 10 Doktora İngilizce, 9 100/2000 YÖK Doktora Burslu Öğrencisi olmak üzere Toplam 376 öğrencimiz bulunmaktadır.

2022-2023 öğretim güz yarıyılında Enstitümüz için 115 Yüksek Lisans ve 49 Doktora olmak üzere toplam 164 öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Bu kontenjanlarla öğrenci sayımız  540’ a ulaşacaktır.