Tarihçe

TARİHÇE

 

         Çukurova Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmadan önce sağlık alanındaki Lisansüstü eğitim, ilk önce Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Çukurova Tıp Fakültesinde başlamış, 22 Kasım 1973 tarihinde Çukurova Üniversitesinin kuruluşundan sonra, 3 Temmuz 1976 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yönetmeliği”ne göre devam etmiştir.

         Sağlık alanında, Tıpta Uzmanlık dışındaki Lisansüstü eğitim ve öğretim, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun getirmiş olduğu yeni esaslarla Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakılmıştır. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün resmiyet kazanmasından sonra müdür olarak Doç.Dr. Tevfik Akoğlu (1982-84) , Prof. T. Güneş Yüreğir (1984-97) , Prof.Dr. Kadri Özcan (1997-2000) , Prof.Dr. Sait Polat (2000-2006), Prof.Dr. Halil Kasap (2006-2012), Prof.Dr. Şeref Erdoğan (2012-2015) görev yapmışlardır. Şubat 2015’de Enstitü Müdürlüğü görevine Prof.Dr. Behice Durgun atanmıştır. Enstitü ilk kuruluşunda, 6 Ekim 1982 tarihinde çıkarılan ve 17830 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği ile sadece Tıp Fakültesine Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermiştir. Daha sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun 4.7.1988 ve Diş Hekimliği Fakültesinin 19.12.1996 ve Adana Sağlık Hemşirelik Yüksekokulunun 4.5.1999 tarihinde katılması ve 25.03.2011 Tarihinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı Sağlık Fiziği Programı ile dört öğretim kurumuna Lisansüstü eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Enstitümüzün 28 Anabilim Dalı ve 35 Programı bulunmaktadır. Şimdiye kadar  37 Tezsiz Yüksek Lisans , 475 Tezli Yüksek Lisans , 320 Doktora  derecesi vermiş olan Enstitünün, halen 223 Tezli Yüksek Lisans, 19 Tezsiz Yüksek Lisans (2. Eğitim) ve 120 Doktora öğrencisi bulunmaktadır.