Misyon ve Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Misyon

Günümüzde bilgi, bilginin üretilme hızı ve şekli, eğitim- öğretim gereksinimleri, ekonomik rekabet biçimleri ve kurumların yapısında sürekli değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle bilgisayarlar insanın işini yapmakta görünüyor olmasına karşın, karmaşık iletişim ve uzman düşüncesi alanında yine de yetişmiş ve eğitilmiş insana gereksinim duyulmaktadır.  Bilgi üretimi, bilginin iletimi ve yayılmasının son derece önemli olduğu günümüzde, gelecekte dünyadaki yerimizi yetiştirdiğimiz üstün bilim insanları belirleyecektir. Lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı, yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini özgün düşünce ve/veya araştırma ile derinleştiren ve özgün araştırmaları bağımsız olarak yapabilen bilim insanları yetiştirmektir. Bu amaçla, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün misyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi kişisel potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir çalışma ve araştırma ortamı sağlayarak, güncel bilgilerini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştiren, derinleştiren ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşan, yeni düşünce ve yöntemler geliştiren, alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi de kavrayarak özgün bilimsel araştırmaları bağımsız olarak planlayan, yapan, yazan ve uluslararası yayın haline getiren, etik ilkelerin ve kuralların birey ve toplum için önemini bilen ve alanındaki bilgi, beceri ve tutumu başkalarına öğretebilen bilim insanlarını yetiştirmektir.

 

Vizyon

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bölgemizde sağlık bilimleri alanında lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilen bir enstitüdür. Gelecekte enstitümüzün uluslararası düzeyde tercih edilen bir enstitü olması hedeflenmektedir.  Uluslararası alanda olumlu uzman hakem görüşlerine sahip olmak, bu hakemler tarafından bilimsel anlamda tanınmayı gerektirir. Bu da mezunlarımızın, önemli bilim dergilerinde yayınlanan tez araştırmalarımızın ve eğitim hizmetlerimizin dış ortamlarda bilinmesiyle mümkündür.  Ayrıca, enstitümüzdeki uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısının artmasının da bu konuda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak, Sağlık Bilimleri Enstitüsünün vizyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında uluslararası standartlarda öğrenci yetiştiren, eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde tanınan, mesleğinde yetkin olan, sahip olduğu bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen, toplumun sorunlarına dönük olan, ilkeli ve çağdaş bilim insanlarını yetiştiren bir kurum olmaktır. ”