Makale Yazım Kuralları

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

YAZARLARA AÇIKLAMA

1. “Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi”Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yayın organıdır. Makale haline getirilmiş Yüksek lisans ve Doktora tezleri, sağlık alanındaki deneysel çalışmalar, ilginç kısa deneysel raporlar, tez özetleri, kitap özetleri ve Enstitü haberleri bu dergide Türkçe veya İngilizce yer alır.

2. Dergi dört ayda bir çıkar ve üç sayıda tamamlanır.

3. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, bir başka dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye ait olup

başka bir yerde yayınlanamaz.

4. Orijinal yazılar 15, kısa deneysel raporlar 5 daktilo sayfasını geçmeyecek şekilde derlenmelidir. Metin A4 (fotokopi) kağıdının bir yüzüne, iki aralıkla IBM uyumlu bir bilgisayarda (tercihen Microsoft Word programı ile) Times New Roman 11 boyut büyüklüğünde yazılmalı, sol ve sağda 2,5, üst ve altta 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar dört nüsha olarak (ve ayrıca disket veya internet ile .doc ve grafik file’ları olarak) gönderilmelidir.
5. Yabancı dilde yazılan makaleler için Türkçe başlık, Türkçe özet ve Türkçe anahtar sözcükler yer almalıdır.
6. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

1. Başlık:

* Başlık : Kısa ve öz olmalı.

* Kısaltılmış başlık (ayrıca yazılmalı).

* Yazarlar ve çalışmanın yapıldığı merkez,dergiye gönderildiği tarih. ,

2. Özetler:

* Türkçe özet.

* Türkçe anahtar sözcükler.

* Çalışmanın İngilizce başlığı ve İngilizce özeti (abstract).

* İngilizce anahtar sözcükler (key words).

Anahtar sözcük sayısı 5’i geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, en az 100, en fazla 150 sözcükten oluşmalı ve dört başlıkta toplanan aşağıdaki bilgileri içermelidir:

* Çalışmanın amacı.

* Kullanılan gereçler ve istatistik dahil uygulanan yöntemler.

* Bulgular.

* Sonuç.

3. Ana Metin:

Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular,

Tartışma ve Sonuç.

* Kaynaklar: Metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, üst indis şekilde gösterilmeli ve kaynaklar bölümünde bu numaraya göre sıralanmalıdır. Kaynak vermede “Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM KLAVUZU nda belirtilen kurallar geçerlidir (Bkz.http://sbe.cu.edu.tr/)

* Kaynaklarda tüm yazarlar belirtilir, fakat yazar sayısı ikiden çok ise metin içinde ilk yazardan sonra “ve ark veya et al” şeklinde kısaltma yapılır.

* Kaynak kısaltmalarında Index Medicus kuralları uygulanır, bu kuralların söz konusu olmadığı durumlarda derginin adı tam yazılır.

ÖRNEKLER:

Makale:

Butterworth JF, Lief PA, Strichartz GR,

Pot C. The pH-dependent local anesthetics activity of diethyl minoethanol. Anesthesiology, 1988;

68:501-506.

Kitap:

Klug WS, Cumming MR. Concepts of Genetics. 4th Ed., New York: Macmillian Publishing Company, 1994.

Kitabın bir bölümü veya sayfa aralığı:

Ater MD. Bone marrow failure. In: Nortan D, Oski F, eds. Hematology of Infancy of Childhood. Tokyo: Saunders Co,1987:159-241.

Ackerman E, Ellis LBM, Williams LE.

Biophysical Science. 2th Ed., New Jersey: Prentice Hall Inc, 1979: 26-47.

* Şekil ve resimler: Fazla şekil ve

resimden kaçınılmalı, bütün resim ve şekiller şekil; tablolar ise çizelge olarak adlandırılmalıdır.

* Şekiller, siyah mürekkep ile parlak ve beyaz kağıda çizilmeli veya fotokopi kağıdına laser printerde basılmalı ve kıvrılmadan postalanmalıdır. Resimler ve şekiller, kağıtlara yapıştırılmayıp arkalarına, ait olduğu makale, yazarın adı, şekil numarası yumuşak kurşun kalemle yazılmalı ve metin içinde yerleri işaretlenmelidir. Şekil altı

yazılar ayrı bir kağıda sıra ile yazılarak gönderilmelidir.

* Resim ve şekiller, bilgisayarda yazılmış metnin içine yerleştirilerek veya ayrı-ayrı metin ve grafık fıle’ları halinde de gönderilebilir. Fakat metin ile birlikte resim ve şekillerin kağıda basılı orijinalleri de mutlaka gönderilecektir.

4. Son sayfa:

Yazarın yazışma adresi yer alacaktır.
 
 


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

 Sağlık Bilimleri Dergisi Editörlüğüne

 

  “.........................................................................................................................................................................................
.................................................” başlıklı makale/kısa rapor/olgu sunumu’nun derginizde yayınlanabilirliği açısından değerlendirilmesi için gereği arz olunur. İlgili yazının tarafımızdan oluşturulduğunu ve daha önce başka bir dergide yayınlanmadığını/ yayınlanmak üzere gönderilmediğini bildirir; Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın organı olan Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlandığında tüm yayın haklarını derginize bıraktığımızı, etik kurallara uygun şekilde hazırlandığını ve her türlü hatanın sorumluluğunu kabul ettiğimizi onaylarız.

    (Bu form tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır.)
 
 

Yazarlar (makaledeki sıraya göre):                İmzalar :                       Adres                                   Tarih

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
 

Haberleşme Adresi: