Doktora tez izleme komitesi ne zaman ve nasıl oluşur? Yedek olur mu?


Doktora tez izleme komitesi (Danışman, Anabilim dalı içinden ve dışından olmak üzere öğretim üyelerinden)  doktora yeterlik sınavından sonra en geç 1 ay içinde  Anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak oluşur. Tez izleme komitesinde yedek üye olmaz.