Doktora veya Yüksek Lisans sırasında "bilimsel hazırlık programı"çerçevesinde aldığım dersler programı tamamlamak için gerekli krediden sayılır mı?


Sayılmaz.