Sağlık raporu aldım. İşleme konması için ne yapmam gerekir?


Sağlık raporunun üç ayrı hekim tarafından imzalanmış olması gerekir. Dilekçenize raporu ekleyerek Anabilim dalı başkanlığı kanalı ile Enstitüye gönderilmesi gerekir.