Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Danışmanlık Kriterleri

 

1.1.    Yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yapabilmek için; 

 

a) Doktora/Tıpta Uzmanlık eğitimi aldıktan sonra en az iki yıl süre ile öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrosunda çalışmış olmak. 

             b) Proje yürütücüsü olarak en az bir araştırma projesi tamamlamış ve sonuç raporu kabul edilmiş olmak.           

             c) SCI, SCI-Exp., SSCI taranan dergilerde yayınlanmış en az bir makalede ilk isim veya sorumlu yazar olmak

 

2.     Doktora öğrencisine danışmanlık yapabilmek için;

           

a) Öğretim Üyesi olmak,

             b) En az bir Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık tezi ve bir araştırma projesi veya üç adet araştırma projesi yürütmüş, projeyi sonuçlandırmış ve sonuç raporunu sunmuş olmak,

             c) Son 5 (beş) yıl içerisinde, Uluslararası atıf indekslerine (SCI, SCI-Exp., SSCI) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az birinde ilk veya sorumlu isim olmak üzere en az 3 (üç) makalede yazar olmak gerekir.

 

3.     EK DANIŞMANLIK İÇİN

 

a) Son 5 (beş) yıl içinde danışmanlığında yürütülmüş tezlerin SCI, SCI-Exp., SSCI indekslerindeki dergilerden birinde yayınlanma oranı 0,5’den yüksek olan öğretim üyeleri ek bir yüksek lisans veya doktora öğrencisine, 

b) Son 5 (beş) yıl içinde SCI, SCI-Exp., SSCI giren dergilerde yayınlanmış en az birinde ilk isim veya sorumlu yazar olmak kaydıyla 5 (beş) yayını (tezden üretilmeyen) olan öğretim üyeleri ek 1 (bir) yüksek lisans veya doktora öğrencisine, 

c) Üniversite dışı fonlardan (TÜBİTAK, AB, Kalkınma Bakanlığı, SANTEZ gibi) desteklenen projelerde proje yürütücü olan öğretim üyeleri, yürütülen proje başına ek 1 (bir) yüksek lisans veya doktora öğrencisine daha danışmanlık yapabilirler.