Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Behice DURGUN                

 Enstitü Müdürü

bdurgun@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ayfer PAZARBAŞI                  

 Enstitü Müdür Yardımcısı

payfer@ cu.edu.tr

Prof. Dr. N.Selim KADIOĞLU                

 Enstitü Müdür Yardımcısı

selimkad@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet HİLAL

Adli Tıp A.D

ahilal@cu.edu.tr

Prof. Dr. Özkan OĞUZ   

Anatomi A.D

ozoguz@cu.edu.tr           

Prof.Dr. Mehmet KÜRKÇÜ

Ağız Diş Çene Cerrahisi A.D

mkurkcu@cu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi. Burcu KELEŞ EVLİCE      

Ağız Diş Çene Radyolojisi A.D

bkeles@cu.edu.tr

Doç.Dr. Selcen Göktürk KORKMAZ ERYILMAZ             

Beden Eğitimi ve Spor A.D

skorkmaz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Işıl ÖCAL                                

Biyofizik A.D

ıocal@cu.edu.tr

Prof. Dr. Gülşah SEYDAOĞLU

Biyoistatistik A.D

gseydaoglu@cu.edu.tr

Prof. Dr. Nejat NARLI                           

Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D

nnarli@cu.edu.tr

Doç. Dr. Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ      

Ebelik A.D

sgokyıldız@cu.edu.tr

Prof. Dr.Ergin ŞİNGİRİK                       

Farmakoloji A.D

esingirik@cu.edu.tr

Prof. Dr. Ferdi TANIR                           

Halk Sağlığı A.D

ftanır@cu.edu.tr

Prof. Dr. Evşen NAZİK                          

Hemşirelik A.D

enazik@cu.edu.tr

Prof. Dr. Sait POLAT                             

Histoloji ve Embriyoloji A.D

spolat@cu.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim KARAYAYLALI

İç Hastalıkları A.D

ibkara@cu.edu.tr

Prof. Dr. Mete KIROĞLU

Kulak Burun Boğaz A.D

metekbb@cu.edu.tr

Prof. Dr. Işıl ÖCAL                    

Medikal Fizik A.D

ıocal@cu.edu.tr

 

Parazitoloji A.D

@cu.edu.tr

Prof. Dr. M.Cem DOĞAN

Pedodonti A.D

cemdogan@cu.edu.tr

Prof. Dr. M.Cenk HAYTAÇ

Periodontoloji A.D

cenkhaytac@cu.edu.tr

Prof. Dr. Cem KURTOĞLU                     

Protetik Diş Tedavisi A.D

ckurtoglu@cu.edu.tr

Prof. Dr. M.Serdar TOROĞLU

Ortodonti A.D

storoglu@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fundagül ANDİÇ

Radyasyon Onkolojisi A.D

fandic@cu.edu.tr

Prof. Dr. H.Oğuz YOLDAŞ                    

Res.Diş Ted. ve Endodonti A.D

oguzyoldas@cu.edu.tr

Prof. Dr. Tamer Cevat İNAL

Tıbbi Biyokimya A.D

tcinal@cu.edu.tr

Prof. Dr. Davut ALPTEKİN

Tıbbi Biyoloji A.D

alptekin@cu.edu.tr

Prof. Dr. Şeref ERDOĞAN

Tıbbi Fizyoloji A.D

serdogan@cu.edu.tr

Prof. Dr. Fügen YARKIN   

Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

fyarkin@cu.edu.tr

Prof. Dr. Selim KADIOĞLU

Tıp Tarihi ve Etik A.D

selimkad@cu.edu.tr

Prof. Dr. Behice DURGUN

Translasyonel Tıp A.D

bdurgun@cu.edu.tr

Doç. Dr. H. Sinem BÜYÜKNACAR

Eczacılık Meslek Bilimleri A.D

hsinem@cu.edu.tr

Prof. Dr.  Mehmet HALIGÜR     

Veterinerlik Patolojisi A.D

mhaligur@cu.edu.tr