Başvuru Kabul ve Şartları

2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI


ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

AÇIKLAMA

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

ANATOMİ

8

-

-

-

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

10

-

-

-

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI SPOR BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

-

-

10

1

BİYOFİZİK

3

3

-

-

ÇOCUK SAĞ.VE HAST.

(Pediatrik Onkoloji)

1

1

-

-

EBELİK

6

-

-

-

HEMŞİRELİK

8

-

2

-

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

5

-

5

-

FİZYOLOJİ

1

1

-

-

KULAK BURUN BOĞAZ (Odyoloji)

3

-

-

-

MEDİKAL FİZİK (Sağlık Fiziği Tezsiz)

3 (Tezsiz)

-

-

-

TIBBİ BİYOKİMYA

1

-

-

-

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Kimya, Biyokimya, Biyoloji ve Moleküler Genetik Lisans Diplomasına sahip olmak,

TIBBİ BİYOLOJİ

3

-

-

-

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

-

2

-

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

3

1

5

2

Tam gün devam şartı

TIP TARİHİ VE ETİK

-

-

5

-

-

GENEL TOPLAM

59

6

29

3

97

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) 2019–2020 Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı almış olanlar başvurabilirler.

a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALESkoşulu aranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

2)a) Yüksek Lisans Programlarına ÜDS, YÖKDİL veya YDS’dan en az 50 puan almış olanlar veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan  almış olanlar başvurabilirler.

b) Doktora Programlarına ÜDS, YÖKDİL veya YDS’dan en az 55 puan almış olanlar veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

3) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 23 Aralık 2019 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen ve internet üzerinden yapılacaktır.

4) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru sırasında istenen belgelerin en geç 10 Ocak 2020 tarihine kadar elden teslim edilmesi gerekir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

5) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 16 Ocak 2020 tarihinde (Saat: 10:00) ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

6) Ç.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Madde–9 (5) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Enstitüden sağlanır)

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

d) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e) 2 adet fotoğraf

f) ALES veya TUS belgesi,

g) Pasaport ve ikametgâh (Uluslararası öğrenciler için)*

h) Öğrenim vizesi (Uluslar arası öğrenciler için)*

ı) ÜDS/YDS veya YÖKDİL gibi dil sınavı belgesi,

j) Referans mektubu ve hakkında bilgi alınabilecek diğer 1 kişinin isim ve adresi

 

*Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci Ofisine Yapılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ....