Doktora tez önerimi yeterlilik sınavından sonra en geç ne zaman sunmalıyım?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde sunmalıdır. Bu geçen 6 aylık süre ek olarak verilmez tez süresinden gider.