Formlar

 

 

 


     BAŞVURU VE KAYITLAR

1-Başvuru dilekçesi

2-Kayıt Yenileme Formu


3-Başka Üniversite veya Enstitü Öğrenci Ders alma Formu

 

4-Otomosyon Dışı Ders Kayıt Formu


5-Kesin Kayıt Bildirim Formu

6-Af Dilekçesi Formu

 

7- Lisans Üstü Kayıt Sildirme Formu

 

8- 100/2000 Başvuru Formu      
TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1 -  YL. Programına Giriş Değerlendirme Formu

2-   YL.Ders Değişikliği Formu


3-   YL.Derse Devam Formu

4-  YL. Seminer Kontrol Formu

5-  YL. Tez Önerisi Formu


6-  YL. Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

7-  YL. Tez Kabul ve Onay Sayfası

8 - YL.Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı

9 - YL.Tez Savunma Sınavı Tutanağı

10 -YL. Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu

11- YL. Tez CD'sinin Kütüphaneye Teslim Formu

12 -YL. Tez Değişiklik Önerisi

13- YL. Tez Kontrol Formu

14- Örnek Yüksek Lisans Tez Önerisi

15- Tezin Makaleye Dönüştürülme Formu

16- Medikal Fizik Zorunlu Staj Dilekçesi ve Formları

17- YDS eksik olan Yüksek Lisans Giriş Formu        TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1 -   YL. Ders Değişikliği Formu

2 -   Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Kabul ve Onay Sayfası

3 -   Tezsiz Yüksek Lisans Kapak Dönem Projesi

4 -   Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sırasında Yapılacaklar

5 -   Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazılım Klavuzu

6 -   Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Proje Önerisi Formu

7 -   Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Savunma Tutanağı

8 -   Tezsiz Yüksek Lisans Giriş Formu

9-    Medikal Fizik Zorunlu Staj Dilekçesi ve Formları

10- Tezsiz YL Programı Ders ve Staj Planı


        
DOKTORA

1 -   Doktora Programına YL. Derecesi ile Giriş Değerlendirme Formu

2 -   Doktora Tezi Kabul ve Onay Sayfası

3 -   Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

4 -   Doktora Tezi Dönem Raporu ve Değerlendirme Tutanagı

5 -   Doktora Tez Değişiklik Önerisi


6 -   Doktora Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu

7 -   Doktora Tez Kontrol Formu

8 -   Doktora Tez CD'sinin Kütüphaneye Teslim Formu


9 -   Örnek Doktora Program Planı

10 -  Doktora Program Kılavuzu

11 -  Doktora Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

12 -  Doktora program planı

13 -  Doktora Derse Devam Formu

14 -  Doktora Tez Öneri Formu

15 -  Doktora Ders Değişiklik Formu

16 -  Doktora Seminer Kontrol Formu

17 -  Doktora Yeterlilik Sınavı Tutanağı

18 -  Doktora Yeterlik Sözlü Sınavı Tutanağı


19 -  Örnek Doktora Tez Önerisi

20 -  Lisans Derecesi ile Doktora Değerlendirme Protokolü

21-  Doktora Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı

22-  Tezin Makaleye Dönüştürülme Formu

23-YDS eksik olan Lisans derecesi ile Doktora giriş formu

24- YDS eksik olan doktora giriş formu 


         DİLEKÇE VE DİĞER FORMLAR


1 -  Araş Gör Ön Değerlendirme Tutanağı

2-   Araş Gör Bilim Sınav Sonuç Formu

3-   Araş Gör Giriş Sınavı ve Değerlendirme Tutanağı

4 -  
Lisansüstü İzinli Sayılma Dilekçesi

5-  Lisansüstü Sınav Sonuç Bildirim Formu

6-   Askerlik İzinli Sayılma Dilekçesi


7 -  Tez Önerisi Kontrol Formu Öğrenci

8-   Tez Önerisi Değerlendirme Formu-Hakem

9 -  Bütünleme Sınavı Başvuru Formu

10-Yeni Ders Açma Öneri Formu

11-ETİK BEYAN FORMU

12.-Turnıtın Yüksek Lis. Doktora Benzeşim Formu

13-Öğrenci Belgesi ve Transkript Talebi

14- Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Dilekçesi

 

15-Geçici Görev Yolluğu Bildirimi


TRANSLASYONEL TIP İNGİLİZCE FORMLAR
(Translational Medicine English Forms)

1- Application Letter

2- Course Change Form

3- Course Application

4- Masters Thesis Form jury delivery

5- MS Course change form

6- Ms Thesis Proposal Template

7- PhD Acceptance Approval Form

8- PhD Proficiency Report

9- PhD semester evaluation report

10- PhD Seminar Form

11- PhD Thesis Defence Evaluation

12- PhD Thesis Proposal Template

13- Student registry form

14- Thesis Smilarity Report