Başarısız olduğum dersin yerine başka ders alabilir miyim?


Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının ve anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir
.