Enstitü Müdürünün Sunuşu

 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU

Lisansüstü eğitimin kalitesini arttırmak; değişen dünyada bilginin yeni ürün, hizmet ve sürece, böylece toplumsal yarara dönüşmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması açısından önemlidir. Bu bağlamda, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; alanında derinleşerek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış, bilimsel düşünmeyi yaşamının her alanında rehber edinmiş, evrensel düzeyde ve özgür düşünen, tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlere bağlı, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan ve toplum gereksinimlerine uygun projeler üretebilen bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak, için yoğun çaba harcamaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde daha önceki yıllarda belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşmıştır. Yeni belirlediği hedefler doğrultusunda ise çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık alanındaki lisansüstü çalışmaların temel araştırma alanlarına yönelmesi, toplumun sorunlarına dönük olması, sonuçlanan tezlerin ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dergilerde yayınlanması ve patent başvurusu teşvik edilmektedir. 

Bu dönemde, üniversitemizin araştırma üniversitesi adayı olması ve uluslararasılaşma  kapsamında Enstitünün temel görevleri içinde yer alan Lisansüstü Eğitim-Öğretim kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür. Yasal düzenlemelerdeki değişikliklere uygun olarak; program açılması, danışman atanması, tez jürilerinin kurulması gibi konularda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. “Danışmanlık Kriterleri” yenilenmiş, “Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Kalite” ve enstitünün akreditasyonu için alt yapı hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Yükseköğretim Kurumunun 100/2000 Doktora Bursu için Sağlık Bilimleri alanına ait alt alanlardan başvurular yapılmış, bu dönemde üç alt alandan dokuz doktora öğrencimiz burs almaya hak kazanmıştır. Yeni dönem için de başvurular teşvik edilecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak çok disiplinli bir alan olan Translasyonel Tıp Anabilim Dalı ve bu anabilim dalında Türkçe Yüksek Lisans, İngilizce Yüksek Lisans ve İngilizce Doktora Programlarının açılması, Ebelik Anabilim Dalında Doktora Programının başlaması ve ilk kez enstitü bünyesine dahil olan Ceyhan Veterinerlik Fakültesinin Veterinerlik Patolojisi Yüksek Lisans Programının açılması gerçekleştirilmiş ve yukarıda belirtilen bütün programlara öğrenci alınmıştır. Önümüzdeki dönemde Hemşirelik Anabilim Dalı için üç adet ve Eczacılık Fakültesi için dört adet yüksek lisans programı teklifi yapılması planlanmaktadır.

Bütün programlardaki öğrenciler için; 12 Ekim 2016 tarihli Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne göre zorunlu–ortak “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği” dersi de verilmektedir.

Pandemi süreci boyunca gerekli önlemler alınmış, anabilim dallarının istemleri doğrultusunda “uzaktan eğitim” programları düzenlenmiş, gerek Güz gerek Bahar Yarılında yeni öğrenci başvuru ve sınavları, ayrıca yüksek lisans ve doktora tez sınavları ile doktora yeterlilik sınavları Covid19 tedbirleri kapsamında yüz yüze veya çevrimiçi yapılmıştır.  Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları da sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rutin manuel ve rutin bilişsel işler için pandemi sürecinde elektronik ortam daha yoğunluklu olarak kullanılmıştır. Pandemi sürecinde “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri” çerçevesinde uzaktan/karma programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı süreçler doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Kalite güvencesi ölçütlerinin daha da ileri düzeye ulaşması amaçlanmaktadır.

Enstitümüzün çalışmaları belirtilen misyon ve vizyona uygun olarak devam etmektedir. Her yıl enstitünün hedefleri, zayıf ve güçlü yönleri tekrar değerlendirilerek, güçlü yönlerin avantajları ve zayıf yönlerin güçlendirilmesi yönünde çalışılmakta, araçlar mükemmelleşirken amaçları kaybetmemek için hedefler yeniden belirlenmektedir.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak; Enstitümüze destek veren Rektörlüğümüze, Fakülte Dekanlarımıza, tezlere parasal destek sağlayan BAPCOM’a, öğrencilerimize eğitim veren, lisansüstü programlarımızın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan, öğrencilerimizin çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayın yapmasına ve patent başvurusunda bulunmasına yol gösteren ve Enstitüye destek veren öğretim üyelerimize, Enstitü Kurulunu oluşturan Anabilim Dalı Başkanlarımıza, Müdür Yardımcılarına, Enstitü Yönetim Kuruluna, lisansüstü öğrencilerimize, Pandemi süreci boyunca gece gündüz çalışarak uzaktan eğitim ve sanal ortamdaki sınavlar ile toplantılarımızın eksiksiz yapılmasını sağlayan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve bütün bir yıl boyunca  uyum içinde çalışan Sağlık Bilimleri Enstitüsü idari personeline  şükranlarımı sunar, çok teşekkür ederim.

Önümüzdeki yıllarda da  Üniversitemizin ve Enstitümüzün hedefleri ve stratejik planları doğrultusunda, bütün etkinliklerimizin başarıya ulaşmasını, ülkemizde sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük etmesini, toplumun bilim ve kültür dünyasına, refah ve sağlığına katkıda bulunmasını dilerim.

 

Saygılarımla.

                                                                                                                                                                                                            Prof. Dr. BEHİCE DURGUN

                                                                                                                                                                                                        Enstitü Müdürü