Yeterlik sınavının “Yeterlik Komitesi” tarafından yapılması zorunluluğu var mıdır?


Hayır zorunluluk yoktur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.