Ders Notunda nasıl düzeltme yapabilirim?


Enstitümüz Yönetim Kurulunun ilke kararı ve Ç.Ü. Senatosu Enstitüler Kayıt Yenileme ve Ders Notlarının Bildirilmesi Yönergesi gereği, Başarı Notlarında Düzeltme, sadece Akademik Takvimde belirtilen ders notları girişinin son gününden itibaren bir ay içinde ve Gerekçeli Anabilim Dalı Kurul kararı ile yapılabilmektedir.