Öğrencim başarısız olduğu dersin yerine başka ders alabilir mi?


Öğrenciler başarısız olduğu seçmeli dersler yerine Anabilim dalı kurulu kararı ile başka derse kayıt yaptırabilir Ancak bu dersin alınacağı yarıyıl başında Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.