Doktora öğrencisinin tez başlığını değiştirmemiz gerekiyor, ne gibi bir işlem yapacağız.


Öğrencinin tez başlığının değiştirilmesi önerisi, danışmanın uygun görüşü ve tez izleme komitesinin kararı ile Enstitünün Web sayfasında “Formlar” kısmındaki doktora tez değişiklik önerisi formu doldurularak Enstitüye göndermeniz gerekiyor.