Doktora tez önerisinin Anabilim kurulu kararıyla mı Enstitüye gönderilecek?

 
Hayır. Anabilim kurulu kararına gerek yok. Öğrencinin tez izleme komitesi, tez savunması sonrası “tez izleme komitesi tutanağı”nın doldurarak Anabilim başkanlığı kanalıyla Enstitüye gönderilmesi gerekiyor.