Duyurular

...

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

 

  ONLINE BAŞVURU:

 

2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

AÇIKLAMA

 

SINAV

NASIL

OLACAK

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

ANATOMİ

-

-

1

-

Doktora için; Anatomide Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, TABABET

tüzüğüne göre Anatomide Uzmanlık alanlar ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

7

-

-

-

Yüksek Lisans için; Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü ile Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI SPOR BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

-

-

5

-

Doktora için; Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olanlar ile Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BİYOFİZİK

4

 

1

-

Yüksek Lisans için; Fizik, Mühendislik, Tıp ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler Doktora için; Biyofizikte Yüksek Lisans Yapmış olmak, Tıp ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BİYOİSTATİSTİK

4+1 Yatay Geçiş

2

2+1 Yatay Geçiş

2

Yüksek Lisans için; Fen ve Sağlık alanlarından mezun olup ALES puanı 70 üstü olmak koşulu ile Matematik, Bilgisayar veya Biyomedikal Mühendisliği, Ekonometri, Ebelik-Hemşirelik bölümlerinin birinden mezun olmak,

Doktora için; Biyoistatistik programında YL mezunu olmak,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

FİZYOLOJİ

4

-

2

-

Yüksek Lisans için; Fakülte mezunlarının Yüksek Lisansa başvurmadan önce Tıp Fakültesi Lisans eğitiminden en az 3 farklı dersi almış olması gerekmektedir Doktora İçin; Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Tababet uzmanlık tüzüğüne göre fizyoloji dallarında uzmanlık derecesi alanlar ile Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

HEMŞİRELİK

4

-

8

-

Yüksek Lisans için; Hemşirelik Bölümü lisans Mezunu olmak, Doktora için; Hemşirelik Alanında Yüksek Lisans Yapmış olmak

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

1

-

-

-

Yüksek Lisans için; Hemşirelik Bölümü lisans Mezunu olmak

 

YÜZ

YÜZE

İç Hastalıkları Hemşireliği

2

-

-

-

Yüksek Lisans için; Hemşirelik Bölümü lisans Mezunu olmak

 

YÜZ

YÜZE

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

5

-

5

-

Yüksek Lisans için; Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunları ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler Doktora İçin; Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapanlar, Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği Fakültesinden Mezun olanlar TABABET Uzmanlık Tüzüğüne göre Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık Derecesi alanlar ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul edilenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

MEDİKAL FİZİK

(Sağlık Fiziği Tezli YL)

5

-

-

-

ALES en az 70, Yabancı dil en az 55 ve Mezuniyet Genel Not ortalaması en az 3,00 olması veya Sağlık Fiziğinde Tezsiz Yüksek Lisans yapmış olanlarda Doktora İçin; Ebelik Anabilim Dalında YL yapmış olmak,

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

MEDİKAL FİZİK

(Sağlık Fiziği Tezsiz YL)

20

-

-

-

Fen Edebiyat veya Mühendislik Fakültelerinin Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği, Nükleer Mühendislik ve Nükleer Fizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları veya mühendislik fakültelerinin Elektrik-Eloktronik Müdendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden fizikte yandan veya çift anadal yaparak mezun olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ BİYOKİMYA

5

1

2

-

Yüksek Lisans için; Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Fen Fakültesi Biyokimya, Fen Fakültesi Kimya, Moleküler Genetik ve Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları Doktora İçin; Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak,

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ BİYOLOJİ

3

-

1

-

Yüksek Lisans için; Biyoloji, Tıp, Veteriner veya eşdeğer fakülte mezunları Doktora için; Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Biyoloji ve Genetik programında Yüksek Lisans yapmış olmak, ancak; Yüksek Lisans programında Temel Tıbbi Biyoloji ve Temel Tıbbi genetik derslerinden BA ve üzeri not almış olmak gerekir. Aday başka üniversiteden gelmiş ve bu dersleri almamış ise doktora eğitimi sırasında bu dersleri alarak BA ve üzeri not ile başarmalıdır. Devam zorunluluğu vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

-

3

2

Yüksek Lisans İçin; Biyoloji, Kimya, Genetik ve Biyomühendislik ve Eczacılık Lisans diplomasına sahip olanlar, Doktora için; Farmakolojide Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi Mezunları, Farmakoloji içerikli tez çalışması Biyoteknoloji Yüksek Lisans derecesi ve Tababet uzmanlık tüzüğüne göre herhangi bir uzmanlık derecesi alanlar kabul edilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

3

-

1

-

Tam gün davam şartı vardır. Yüksek Lisans İçin; Fen Fakültesi Biyoloji ve Sağlık bilimleri dallarından Lisans mezunları ile Bilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler.

Doktora İçin; Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği mezunları ve Mikrobiyolojide Yüksek Lisans yapmış olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ

4

-

-

-

Yüksek Lisans için; Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

 

 

 

YÜZ

YÜZE

GENEL TOPLAM

73

3

32

4

112

 

 

 

 

·         * Pandemi koşullarına göre sınavın ONLİNE/YÜZYÜZE olacağı değişkenlik gösterebilir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) 2022–2023 Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı (5 yıl geçerli) veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı (5 yıl geçerli) almış olmaları şarttır.

a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

2) a) Yüksek Lisans Programlarına ÜDS, YÖKDİL, YDS (5 yıl geçerli) veya Çukurova Üniversitesi e-ÇYDS sınavından en az 55 puan almış olanlar (2 yıl geçerli) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan  almış olanlar başvurabilirler.

b) Doktora Programlarına ÜDS, YÖKDİL veya YDS’dan en az 60 puan almış olanlar (5 yıl geçerli) (Spor Bilimleri DOKTORA Programı için en az 55 puan almış olanlar) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

3) Biyoistatistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylardan, ALES notunun en az 70, ÜDS/YDS puanının en az 55 olması şartı aranacaktır.

4)  Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylardan, ALES notunun en az 70, ÜDS/YDS puanının en az 55 ve mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranacaktır.

5) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 19 Aralık 2022 – 06 Ocak 2023 tarihleri arasından saat 17:00’a kadar Enstitümüze internet üzerinden yapılacaktır.

 6) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru koşullarında belirtilen sınav evraklarının sürelerinin geçerliliklerinin olması gerekmektedir.

Başvuru belgelerin en geç 06 Ocak 2023 tarihinde saat 17:00’a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

 7) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 11 Ocak 2023 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında Saat 10:00’da yüz yüze yapılacaktır.

 8) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 5 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun Lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ders aşamasında olan başarılı öğrenciler, Lisansüstü programlara ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/Anasanat dallarının yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunca belirlenir. Yatay geçişler yarıyıl başlarında ve araştırma görevlisi sınavını kazanan öğrenciler hariç, ders alma süresi içerisinde yapılır. Yatay geçiş yapan yüksek Lisans öğrencisi tez önerisini en erken, yatay geçiş yaptığı dönem sonunda verebilir; doktora öğrencisi ise yeterlik sınavına en erken yatay geçiş yaptığı dönem sonunda girebilir. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim/anasanat dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı dil koşulunu sağlaması gereklidir.

 9) Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde–9 (5) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

 10) ALES Puanlarımız: Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Sözel Puanından, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ALES En yüksek puanından, Diğer Bölümlere ise ALES Sayısal Puanlamasından alınmaktadır.

 

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Lisans veya Yüksek Lisans diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

b) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

c) 1 adet fotoğraf

d) ALES veya TUS belgesi, (5 yıl geçerli)

e) ÜDS/YDS veya YÖKDİL gibi dil sınavı belgesi, (5 yıl geçerli)

 

*Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci Ofisine Yapılacaktır.

 

 

 

  ONLINE BAŞVURU:

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILAR DİLER.