Duyurular

...

7417 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN ÖĞRENCİ AFFI HAKKINDA

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83’ün (Öğrenci Affı) uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22 Temmuz 2022 tarihinde belirlenmiştir.

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri

Başvuru Şekli: Başvurular ilgili Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitüye şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi aracılığı ile yapılmalıdır.

Lisansüstü Programlara Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

  1. 1- Başvuru dilekçesi (Başvuru dilekçesi için tıklayınız)
  2. 2- Kimlik fotokopisi
  3. 3- Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınacak belgelerde doğrulama kodu/Kare kod mutlaka bulunmalıdır)
  4. 4- Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)
  5. 5- Yüksek lisans kaydı için lisans diploması veya noter onaylı fotokopisi ya da e-devletten alınan mezuniyet belgesi
  6. 6- Doktora kaydı için yüksek lisans diploması veya noter onaylı fotokopisi ya da e-devletten alınan mezuniyet belgesi
  7. 7- 1 Adet vesikalık fotoğraf

 

Başvuru Sonucuna Göre Kesin Kayıtlar: 9 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuranlar belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenimlerine 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başlayabileceklerdir. 12 Eylül 2022 – 7 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuranlar öğrenimlerine 2022-2023 Bahar Yarıyılında başlayacaklardır. Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu tarafından başvuruları değerlendirilen ve Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenimine başlamaları uygun görülen adaylar kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir (Fakültesi veya Meslek Yüksekokulu Balcalı (Merkez) Kampüsü dışında bulunan adaylar kendi birimlerine başvuracaklardır). Enstitü öğrencileri ilgili Enstitü Öğrenci İşlerine müracaat edeceklerdir.