Duyurular

...

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR VE BAŞVURU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

 

 

 

                                        ONLINE BAŞVURU:

 

 

 

2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ALINACAK

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

AÇIKLAMA

SINAV

NASIL

OLACAK

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

ANATOMİ

10

-

2

-

Fen Fakültesi Biyoloji, Fizik Tedavisi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ile Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

10

-

-

-

Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü ile  Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI SPOR BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

-

-

10

 

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olanlar ile Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BİYOFİZİK

4

2

3

-

Yüksek Lisans için, Fizik, Mühendislik, Tıp ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler Doktora için; Biyofizikte Yüksek Lisans Yapmış olmak, Tıp ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BİYOİSTATİSTİK

4+2 Yatay Geçiş

2

2

-

Yüksek lisans için; Fen ve Sağlık alanlarından mezun olup ALES puanı 70 üstü olmak Doktora için; Biyoistatistik programında YL mezunu olmak,

 

 

 

YÜZ

YÜZE

EBELİK

6

2

6

2

Yüksek Lisans için; Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü mezunları ile Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

YÜZ

YÜZE

ECZACILIK FARMAKOLOJİSİ

4

-

-

-

Eczacılık Mezunu olmak,

YÜZ

YÜZE

FİZYOLOJİ

5

1

3

1

Yüksek Lisans için; Fakülte mezunlarının Yüksek Lisansa başvurmadan önce Tıp Fakültesi lisans eğitiminden en az 3 farklı dersi almış olması gerekmektedir Doktora İçin; Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Tababet uzmanlık tüzüğüne göre fizyoloji dallarında uzmanlık derecesi alanlar ile Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

HEMŞİRELİK

7

-

7

-

Hemşirelik Yüksek Okulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak, Doktora için; Hemşirelik Alanında Yüksek Lisans Yapmış olmak

YÜZ

YÜZE

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

4

-

-

-

Hemşirelik Yüksek Okulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak

YÜZ

YÜZE

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

2

2

-

-

Hemşirelik Yüksek Okulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak

YÜZ

YÜZE

İç Hastalıkları Hemşireliği

6

-

-

-

Hemşirelik Yüksek Okulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak

YÜZ

YÜZE

HALK SAĞLIĞI

-

-

4

-

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik,  Biyoloji, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Psikoloji bölümlerinden birinden en az 4 yıllık lisans mezunu olmak, Doktora başvurusu için Tıp Fakültesi mezunu olmak

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

5

-

5

-

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunları ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler Doktora İçin; Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapanlar, Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği Fakültesinden Mezun olanlar TABABET Uzmanlık Tüzüğüne göre Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık Derecesi alanlar ve Anabilim Dalı Kurulunca Kabul edilenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

MEDİKAL FİZİK

(Sağlık Fiziği Tezli YL)

10+3 Yatay Geçiş

3

-

-

ALES en az 70, Yabancı dil en az 55 ve Mezuniyet Genel Not ortalaması en az 3,00 olması veya Sağlık Fiziğinde Tezsiz Yüksek Lisans yapmış olanlarda başvuru yapabilir.

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

MEDİKAL FİZİK

(Sağlık Fiziği Tezsiz YL)

10+3 Yatay Geçiş

3

-

-

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ BİYOLOJİ

4

-

-

-

Yüksek Lisans için; Biyoloji, Tıp, Veteriner veya eşdeğer fakülte mezunları Doktora için; Tıbbi Biyoloji veya Tıbbi Biyoloji ve Genetik programında Yüksek Lisans yapmış olmak, ancak; Yüksek lisans programında Temel Tıbbi Biyoloji ve Temel Tıbbi genetik derslerinden BA ve üzeri not almış olmak gerekir. Aday başka üniversiteden gelmiş ve bu dersleri almamış ise doktora eğitimi sırasında bu dersleri alarak BA ve üzeri not ile başarmalıdır.. Devam zorunluluğu vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

-

4

-

Yüksek Lisans İçin; Biyoloji, Kimya, Genetik ve Biyomühendislik ve Eczacılık lisans diplomasına sahip olanlar, Doktora için; Farmakolojide Yüksek Lisans, Tıp Fakültesi Mezunları ve Tababet uzmanlık tüzüğüne göre herhangi bir uzmanlık derecesi alanlar kabul edilir

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

3

1

-

2

Tam gün davam şartı vardır. Fen Fakültesi Biyoloji ve Sağlık bilimleri dallarından lisans mezunları ile Bilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler.

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TRANSLASYONEL TIP YÜKSEK LİSANS (Türkçe)

3

-

-

-

 

YÜZ

YÜZE

TRANSLASYONEL TIP YÜKSEK LİSANS (İngilizce)

2

2

-

-

YÖKDİL Sınavı veya YÖK’ün kabul ettiği İngilizce Dil Sınavlarından 80 veya eşdeğeri puan almış olmak

YÜZ

YÜZE

TRANSLASYONEL TIP DOKTORA (İngilizce)

-

-

3

2

YÖKDİL Sınavı veya YÖK’ün kabul ettiği İngilizce Dil Sınavlarından 80 veya eşdeğeri puan almış olmak

YÜZ

YÜZE

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ

4

-

-

-

Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

YÜZ

YÜZE

GENEL TOPLAM

115

18

49

8

 

190

 

 

 

·         * Pandemi koşullarına göre sınavın ONLİNE/YÜZYÜZE olacağı değişkenlik gösterebilir.

 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) 2022–2023 Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı (5 yıl geçerli) veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı (5 yıl geçerli) almış olmaları şarttır.

a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

 

2)a) Yüksek Lisans Programlarına ÜDS, YÖKDİL, YDS (5 yıl geçerli) veya Çukurova Üniversitesi YADYO sınavından en az 55 puan almış olanlar (2 yıl geçerli) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan  almış olanlar başvurabilirler.

b) Doktora Programlarına ÜDS, YÖKDİL veya YDS’dan en az 60 puan almış olanlar ve ara vermeden devam edenlerde, (Geçerlilik yıl şartı aranmaz) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

 

3) Biyoistatistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylardan, ALES notunun en az 70, ÜDS/YDS puanının en az 55  olması şartı aranacaktır.

4)  Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylardan, ALES notunun en az 70, ÜDS/YDS puanının en az 55  ve mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 olması şartı aranacaktır. Medikal Fizik programında Tezsiz Yüksek Lisans yapmış olanlarda başvurabilir.

5) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Translasyonel Tıp Türkçe-İngilizce Yüksek Lisans programına, Translasyonel Tıp ile ilişkili olan farklı Anabilim Dallarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri ile Sağlık ve Fen bilimlerinin diğer alanlarında Yüksek Lisans yapmış) adaylar başvurabilirler.

 

6)Translasyonel Tıp Doktora programına, Fen, Veteriner,  Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri lisans mezunu olup da sağlık ya da sağlık ve fen bilimlerinin diğer alanlarında yüksek lisans yapmış veya tıp veya diş hekimliği fakültesini bitirmiş adaylar başvurabilirler. Translasyonel Tıp Yüksek Lisans (İngilizce) ve Doktora (İngilizce) programına başvuracak adayların programa kabul edilebilmeleri için Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Doktora Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları yanı sıra YDS, YÖKDİL ve YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan (5 yıl geçerli) 80 puan veya eşdeğerliğinde puan almış olması gerekmektedir.

 

7) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 25 Temmuz 2022 – 12 Ağustos 2022 tarihler arasından saat 17:00’a kadar Enstitümüze internet üzerinden yapılacaktır.

 

8) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru koşullarında belirtilen sınav evraklarının sürelerinin geçerliliklerinin olması gerekmektedir.

Başvuru belgelerin en geç 12 Ağustos 2022 tarihinde saat 17:00’a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

 

9) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 22 Ağustos 2022 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında Saat 10:00’da yüz yüze yapılacaktır.

 

10) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 5 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ders aşamasında olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/Anasanat dallarının yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunca belirlenir. Yatay geçişler yarıyıl başlarında ve araştırma görevlisi sınavını kazanan öğrenciler hariç, ders alma süresi içerisinde yapılır. Yatay geçiş yapan yüksek lisans öğrencisi tez önerisini en erken, yatay geçiş yaptığı dönem sonunda verebilir; doktora öğrencisi ise yeterlik sınavına en erken yatay geçiş yaptığı dönem sonunda girebilir. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim/anasanat dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı dil koşulunu sağlaması gereklidir.

 

11) Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde–9 (5) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

 

12) ALES Puanlarımız: Beden Eğitimi ve Spor ALES En yüksek puanı, Diğer Bölümler ALES Sayısal Puanlamasından alınmaktadır.

 

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Lisans veya Yüksek Lisans diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

b) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

c) 1 adet fotoğraf

d) ALES veya TUS belgesi, (5 yıl geçerli)

e) ÜDS/YDS veya YÖKDİL gibi dil sınavı belgesi, (5 yıl geçerli)

 

*Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci Ofisine Yapılacaktır.

 

                                                                                   

                                                                                     BAŞVURUYA GİT:

                                                    ONLINE BAŞVURU::