Duyurular

...

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

 

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

 

ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

AÇIKLAMA

SINAV

NASIL

OLACAK

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

ANATOMİ

5

 

5

 

 

YÜZ

YÜZE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

10

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI SPOR BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

 

 

10

 

 

 

YÜZ

YÜZE

BİYOFİZİK

4

2

1

 

 

YÜZ

YÜZE

BİYOİSTATİSTİK

2(+1 Yatay Geçiş)

1

2(+1 Yatay Geçiş)

1

İstatistik veya Tıp Mezunu veya ilgili diğer alan fakülteleri mezunu olmak, (diğer alan mezunları için 70 ve üstü sayısal ALES Puanı almış olmak koşulu aranır) Doktora için Biyoistatistik programında YL yapmış olmak,

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD (Pediatrik Hematoloji Programı)

1

1

 

 

 

 

 

ONLİNE

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD (Pediatrik Onkoloji Programı)

1

1

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

EBELİK

7

2

 

 

 

YÜZ

YÜZE

ECZACILIK FARMAKOLOJİSİ

5

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

FİZYOLOJİ

5

1

2

1

 

ONLİNE

HEMŞİRELİK

3

 

5

 

 

YÜZ

YÜZE

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

1(+1 Yatay Geçiş)

1

 

 

 

YÜZ

YÜZE

İç Hastalıkları Hemşireliği

3(+3 Yatay Geçiş)

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

5

 

5

 

 

YÜZ

YÜZE

MEDİKAL FİZİK

(Sağlık Fiziği Tezli YL)

5

 

 

 

ALES en az 70, Yabancı dil en az 55 ve Mezuniyet Genel Not ortalaması en az 3,00 olması veya Sağlık Fiziğinde Tezsiz Yüksek Lisans yapmış olanlarda ALES 55 YÖKDİL veya YDS 50 koşulu aranır

 

 

 

 

 

 

ONLİNE

MEDİKAL FİZİK

(Sağlık Fiziği Tezsiz YL)

10

 

 

 

 

 

ONLİNE

TIBBİ BİYOLOJİ

5

 

2

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ BİYOKİMYA

2

 

1

 

 

 

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

 

3

 

 

YÜZ

YÜZE

TIP TARİHİ ve ETİK

2

 

5

 

 

YÜZ

YÜZE

TRANSLASYONEL TIP YÜKSEK LİSANS (Türkçe)

2

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TRANSLASYONEL TIP YÜKSEK LİSANS (İngilizce)

1

2

 

 

YÖKDİL Sınavı veya YÖK’ün kabul ettiği İngilizce Dil Sınavlarından 80 veya eşdeğeri puan almış olmak

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TRANSLASYONEL TIP DOKTORA (İngilizce)

 

 

2

1

YÖKDİL Sınavı veya YÖK’ün kabul ettiği İngilizce Dil Sınavlarından 80 veya eşdeğeri puan almış olmak

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ

4

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

GENEL TOPLAM

90

11

44

3

148

               

·         * Pandemi koşullarına göre sınavın ONLİNE/YÜZYÜZE olacağı değişkenlik gösterebilir.

·         * Yatay Geçiş Başvuruları 1-3 Şubat 2022 tarihinde yapılacaktır. Yatay geçiş başvurularında Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 5 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ders aşamasında olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/Anasanat dallarının yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunca belirlenir. Yatay geçişler yarıyıl başlarında ve araştırma görevlisi sınavını kazanan öğrenciler hariç, ders alma süresi içerisinde yapılır. Yatay geçiş yapan yüksek lisans öğrencisi tez önerisini en erken, yatay geçiş yaptığı dönem sonunda verebilir; doktora öğrencisi ise yeterlik sınavına en erken yatay geçiş yaptığı dönem sonunda girebilir. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim/anasanat dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı dil koşulunu sağlaması gereklidir. )uygulanmaktadır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) 2021–2022 Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı (5 yıl geçerli) veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 55 Temel Tıp puanı (5 yıl geçerli) almış olmaları şarttır.

a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

2)a) Yüksek Lisans Programlarına ÜDS, YÖKDİL, YDS’dan en az 55 puan almış olanlar (5 yıl geçerli)  veya Çukurova Üniversitesi YADYO sınavından en az 55 puan almış olanlar (2 yıl geçerli) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan  almış olanlar başvurabilirler.

b) Doktora Programlarına ÜDS, YÖKDİL veya YDS’dan en az 60 puan almış olanlar (5 yıl geçerli) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

3) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Translasyonel Tıp Türkçe-İngilizce Yüksek Lisans programına, Translasyonel Tıp ile ilişkili olan farklı Anabilim Dallarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri ile Sağlık ve Fen bilimlerinin diğer alanlarında Yüksek Lisans yapmış) adaylar başvurabilirler.

 

4)Translasyonel Tıp Doktora programına, iyi düzeyde İngilizcesi olan Fen, Veteriner,  Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri lisans mezunu olup da sağlık ya da sağlık ve fen bilimlerinin diğer alanlarında yüksek lisans yapmış veya tıp veya diş hekimliği fakültesini bitirmiş adaylar başvurabilirler. Translasyonel Tıp Yüksek Lisans (İngilizce) ve Doktora (İngilizce) programına başvuracak adayların programa kabul edilebilmeleri için Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Doktora Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları yanı sıra YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan (YDS, YÖKDİL vb 5 yıl geçerli) 80 puan veya eşdeğerliğinde puan almış olması gerekmektedir.

 

5) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalı Sağlık Fiziği Programına yapılacak Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans başvurularında, başvuran adayların, Fen-Edebiyat veya Mühendislik Fakültelerinin Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği, Nükleer Mühendislik, Nükleer Enerji Mühendisliği ve/veya Nükleer Fizik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmaları veya Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bölümlerinden Fizik Bölümünde yandal  veya çift anadal yaparak mezun olmaları gerekmektedir.

6) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 20 Aralık 2021 – 04 Şubat 2022 tarihleri arasında Enstitümüze internet üzerinden yapılacaktır.

 

7) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru koşullarında belirtilen sınav evraklarının sürelerinin geçerliliklerinin olması gerekmektedir. Başvuru belgelerin en geç 04 Şubat 2022 tarihinde mesai saatine (17:00) kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

 

8) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 08 Şubat 2022 tarihinde Saat : 10:00 'da ilgili Anabilim Dallarında online yada yüz yüze (COVİD-19 tedbirleri kapsamında anılacak önlemler çerçevesinde) yapılacaktır.

 

9) ALES Puanlarımız: Deontoloji Sözel Puanı, Beden Eğitimi ve Spor ALES En yüksek puanı, Diğer Bölümler ALES Sayısal Puanlamasından alınmaktadır.

 

10) Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Madde–9 (4) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

b) Lisans veya Yüksek Lisans diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

c) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

d) 1 adet fotoğraf

e) ALES veya TUS belgesi, (5 yıl geçerli)

f) ÜDS/YDS veya YÖKDİL gibi dil sınavı belgesi, (5 yıl geçerli)

 

*Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci Ofisine Yapılacaktır.

 

 

  OONLİNE YAPILACAK SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME https://enstitubasvuru.cu.edu.tr/ LİNKİNDE YAYINLANMIŞTIR.

TSISINAVLAR COVİT-19 TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILMAKTADIR.

                                                                BAŞVURUYA GİT:

 

 

 

                               SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILAR DİLER.