Duyurular

...

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ALINACAK YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

2021–2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ALINACAK

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

ANABİLİM DALLARI

KONTENJANLAR

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

AÇIKLAMA

SINAV

NASIL

OLACAK

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

TÜRK ÖĞRENCİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

ANATOMİ

15

 

 

 

 

ONLİNE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

10

 

 

 

 ALES Puanı: En yüksek olan sisteme kayıt olacak.

YÜZ

YÜZE

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI SPOR BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

 

 

10

1

 ALES Puanı: En yüksek olan sisteme kayıt olacak.

YÜZ

YÜZE

BİYOFİZİK

4

4

2

 

 

YÜZ

YÜZE

BİYOİSTATİSTİK

4

 

2

 

İstatistik veya Tıp Mezunu; YA DA 70 ve üstü sayısal ALES Puanlı diğer alanlar Doktora için Biyoistatistik programında YL yapmış olanlar YA DA 75 ve üstü sayısal ALES Puanlı diğer alanlar

 

 

 

YÜZ

YÜZE

ÇOCUK SAĞ.VE HAST.(Pediatrik Onkoloji)

1

 

 

 

Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya lisans mezunları ile Bilim Dalı Kurulunca Kabul Edilenler

 

 

YÜZ

YÜZE

EBELİK

8

2

6

2

 

YÜZ

YÜZE

FİZYOLOJİ

5

1

2

1

 

YÜZ

YÜZE

HEMŞİRELİK

9

 

2 +1 Yatay Geçiş

 

 

YÜZ

YÜZE

   

 

 

 

 

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

1

 

 

 

 Hemşirelik Yüksekokul mezunları.

YÜZ

YÜZE

İç Hastalıkları Hemşireliği 

4

 

 

 

  Hemşirelik Yüksekokul mezunları.

YÜZ

YÜZE

HALK SAĞLIĞI

5

 

5

 

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik,  Biyoloji, Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Psikoloji bölümlerinden birinden en az 4 yıllık lisans mezunu olmak, Doktora başvurusu için Tıp Fakültesi mezunu olmak

 

 

 

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

5

 

5

 

 

YÜZ

YÜZE

MEDİKAL FİZİK

(Sağlık Fiziği Tezli YL)

10+3 Yatay Geçiş

3

-

-

ALES en az 70, Yabancı dil en az 50 ve Mezuniyet Genel Not ortalaması en az 3,00 olması veya Sağlık Fiziğinde Tezsiz Yüksek Lisans yapmış olanlarda ALES 55 YÖKDİL veya YDS 50 koşulu aranır

 

 

 

 

 

ONLİNE

MEDİKAL FİZİK

(Sağlık Fiziği Tezsiz YL)

10+3 Yatay Geçiş

3

-

-

 

ONLİNE

Kulak Burun Boğaz (Odyoloji)

2+1 Yatay Geçiş

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ BİYOLOJİ

5+1 Yatay Geçiş

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ FARMAKOLOJİ

4

 

3

 

 

YÜZ

YÜZE

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

3

2

2

2

Tam gün devam şartı

YÜZ

YÜZE

TIP TARİHİ ve ETİK

 

 

2

 

Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Ens. Tıp Tarihi ve Etik YL programından mezun olmak ya da bu programdan yüz yüze eğitim almış olmak

 

 

 

 

ONLİNE

TRANSLASYONEL TIP YÜKSEK LİSANS (Türkçe)

3

 

 

 

 

YÜZ

YÜZE

TRANSLASYONEL TIP YÜKSEK LİSANS (İngilizce)

2

2

 

 

YÖKDİL Sınavı veya YÖK’ün kabul ettiği İngilizce Dil Sınavlarından 80 veya eşdeğeri puan almış olmak

YÜZ

YÜZE

TRANSLASYONEL TIP DOKTORA (İngilizce)

 

 

3

2

YÖKDİL Sınavı veya YÖK’ün kabul ettiği İngilizce Dil Sınavlarından 80 veya eşdeğeri puan almış olmak

YÜZ

YÜZE

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ

4

 

 

 

 

ONLİNE

GENEL TOPLAM

115+8

17

44+1

8

 

193

 

 

 

·     

·         * Pandemi koşullarına göre sınavın ONLİNE/YÜZYÜZE olacağı değişkenlik gösterebilir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) 2021–2022 Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı (5 yıl geçerli) veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı (5 yıl geçerli) almış olmaları şarttır.

a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

2)a) Yüksek Lisans Programlarına ÜDS, YÖKDİL, YDS ve e'YDS (5 yıl geçerli) veya Çukurova Üniversitesi YADYO sınavından en az 50 puan almış olanlar (2 yıl geçerli) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan  almış olanlar başvurabilirler.

b) Doktora Programlarına ÜDS, YÖKDİL, YDS ve e'YDS’den en az 55 puan almış olanlar (5 yıl geçerli) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

3) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası Translasyonel Tıp Türkçe-İngilizce Yüksek Lisans programına, Translasyonel Tıp ile ilişkili olan farklı Anabilim Dallarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri ile Sağlık ve Fen bilimlerinin diğer alanlarında Yüksek Lisans yapmış) adaylar başvurabilirler.

 

4)Translasyonel Tıp Doktora programına, iyi düzeyde İngilizcesi olan Fen, Veteriner,  Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri lisans mezunu olup da sağlık ya da sağlık ve fen bilimlerinin diğer alanlarında yüksek lisans yapmış veya tıp veya diş hekimliği fakültesini bitirmiş adaylar başvurabilirler. Translasyonel Tıp Yüksek Lisans (İngilizce) ve Doktora (İngilizce) programına başvuracak adayların programa kabul edilebilmeleri için Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Doktora Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları yanı sıra YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan (YDS, e'YDS, YÖKDİL vb 5 yıl geçerli) 80 puan veya eşdeğerliğinde puan almış olması gerekmektedir.

 

5) Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 26 Temmuz 2021 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Enstitümüze internet üzerinden yapılacaktır. Ales Puanlarınız: Deontoloji Sözel Puanı, Beden Eğitimi ve Spor Ales En yüksek puanı, Diğer Bölümler Ales Sayısal Puanlamasından alınıyor.

 

 

6) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru koşullarında belirtilen sınav evraklarının sürelerinin geçerliliklerinin olması gerekmektedir. Başvuru belgelerin en geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

7) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 14 Eylül 2021 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında Saat:10:00'da online yada yüz yüze (COVİD-19 tedbirleri kapsamında anılacak önlemler çerçevesinde) yapılacaktır.

8) Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Madde–9 (4) bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

9) Ales Puanlarınız: Deontoloji Sözel Puanı, Beden Eğitimi ve Spor Ales En yüksek puanı, Diğer Bölümler Ales Sayısal Puanlamasından alınıyor.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

b) Lisans veya Yüksek Lisans diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu'nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir)

c) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

d) 1 adet fotoğraf

e) ALES veya TUS belgesi, (5 yıl geçerli)

f) ÜDS/YDS/e'YDS veya YÖKDİL gibi dil sınavı belgesi, (5 yıl geçerli)

 

 

*Uluslararası Öğrenci Başvuruları Uluslararası Öğrenci Ofisine Yapılacaktır.

 

  OONLİNE YAPILACAK SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME https://enstitubasvuru.cu.edu.tr/ LİNKİNDE YAYINLANMIŞTIR.

TSISINAVLAR COVİT-19 TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILMAKTADIR.

                                                                BAŞVURUYA GİT:

 

 

                               SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILAR DİLER.